076- 3428747

Email

nordvindperformance@hotmail.com

Telefontider

Mån-fred: 17:00-20:00 Lör-Sön: 08:00-11:00

Vi hjälper familjer att upprätta goda levnadsvanor som möjliggör ökad livskvalitet och förmåga att klara vardagen, arbete och studier.

Vi hjälper familjer att upprätta en hälsosam och hållbar livsstil utifrån fyra hörnstenar:
Kost – Vi hjälper till med kostförslag, måltidsplanering och inköpslistor. Vi utgår från nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets kostråd. Vi erbjuder genomgång av livsmedel i affärer för att underlätta sunda val i framtiden.
Motion – Vi tar fram förslag på gemensamma och individuella aktiviteter för alla i familjen.  Vi utformar även anpassade träningsprogram och anordnar roliga motionstävlingar och utflykter för hela familjen.
Sömn/ återhämtning – Vi gör en sömnanalys och tittar på familjens sömnbehov. Vi tar fram konkreta strategier för goda sömnvanor.
Tillämpad stressprevention i vardagen- Vi tittar på stressnivån i familjen och vanliga stressorer som går att undvika och förebygga i vardagen. Vi erbjuder vägledning i stresshantering individuellt och i grupp för hela familjen. Vi lär ut muskulär avslappning, medveten närvaro och meditation.

I vår familjerådgivning kombinerar vi kost-och träningslära med kognitiv beteendeterapi, Acceptans and commitment training, systemteori och stressfysiologi.


Kontakta oss för mer information & bokning av tjänst