076- 3428747

Email

nordvindperformance@hotmail.com

Telefontider

Mån-fred: 17:00-20:00 Lör-Sön: 08:00-11:00

Precis som du besiktar bilen varje år så behöver din kropp en genomgång för att du i ett tidigt skeende skall kunna förebygga fysisk och mental ohälsa. Vi erbjuder en grundlig genomgång av vanliga parametrar för hälsa. 
Hälsobesiktning innehåll:

  • Submaxtest/ konditionstest på cykel
  • Styrketest
  • Blodtryck
  • Blodprover ; Blodfetter, blodsocker. *Läkare går igenom proverna och gör en bedömning av resultatet
  • Livstilsanalys; kostvanor, stressmönster, alkohol, rökning, mental hälsa, sömn.
  • Skriftlig rapport med muntlig genomgång och förslag på åtgärdsplan om behov föreligger.

Upplägg:
Träff 1 – Fystester, intervjubaserad Livsstilsanalys.
Träff 2- Genomgång av resultaten från fystesterna , Livsstilsanalysen och blodprover, samt förslag på en åtgärdsplan, om behov föreligger.
Du får resultatet och förslag på åtgärdsplanen i form av en skriftlig rapport.
Tidsåtgång: cirka 3 timmar.

​2500:- inkl.moms

Kontakta oss för mer information & bokning av tjänst