070- 4778636

Email

nordvindperformance@hotmail.com

Telefontider

Mån-fred: 17:00-20:00 Lör-Sön: 08:00-11:00

Jag tycker det är roligt med kroppen, hjärnan och samspelet med den yttre miljön. Det är spännande och utvecklande att tillsammans med mina klienter hittar vägar för att uppnå sina personliga mål.

Masterprogrammet i hälsa och livsstil, 120hp
Pågående ..
Grundläggande psykoterapeututbildning KBT
Pågående..
Fil. kand Rehabiliteringsvetenskap
Se intyg
Cert. Personlig tränare
Se intyg
Dipl. Rådgivare idrottsnutrition
Se intygAnatomi/fysiologi-Rörelseapparaten 
Se intyg
Idrottens träningslära, Kost för prestation 7,5hp
Se intyg

Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp
Se intyg
International strenght training Coach
Se intyg
Eleiko StrenghtCoach steg1 
Se intyg
Cert. Hälsoprofilbedömmare (HPI)
Se intyg
FirstBeat- Testledare
Se intyg
Dipl.Stresspedagog
Se intyg
Orienteringskurs KBT, 50 tim
Se intyg
ACT- gruppledare
Se intyg
Grundutbildning ACT
Se intyg
Coachkurs, grupp och individ
Se intyg