VI HJÄLPER MÄNNISKOR ATT TA HAND OM SIN HÄLSA

Nordvind Performance grundades av en enkel anledning
– att erbjuda professionell hälsovägledning i en privat och trygg miljö

Att nå dina mål är bara ett samtal bort…

NordvindPerformance personliga tränare hjälper dig att nå dina mål på ett effektivt och säkert sätt. Vi utgår alltid från vem du är, dina tidigare erfarenheter från träning när vi tillsammans bestämmer dina mål.

Besväras du av jobbiga tankar, stress, oro eller ångest

Vill du bli starkare mentalt eller söker du bara efter personlig utveckling? Jag hjälper människor som har kört fast i livet, både med små och stora problem. Du behöver inte vara ”sjuk” för att få min hjälp, utan syftet med samtalen kan lika gärna vara personlig utveckling eller mental träning. Jag erbjuder psykoterapi med KBT, ACT och MI-motiverande samtal som grund.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform som vilar på forskning från inlärningspsykologi, kognitiv psykologi och socialpsykologi. Begreppet ”beteende” är centralt inom KBT och har en vidare innebörd än ordet vanligtvis förknippas med. Här handlar det om kroppsliga reaktioner, tolkningar och uppfattningar samt konkreta handlingar.

Läs mer

Alla par hamnar i svackor och kriser. Det är normalt. I parterapi utifrån IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Dock är det inte problemen som ger upphov till lidande, utan hur paret hanterar problemen som orsakar lidande. En del saker behöver vi acceptera medan andra saker bör vi problemlösa. Konsten för par är att lära sig när, vad och hur man accepterar respektive problemlöser.

Läs mer

Nordvind Performance erbjuder kostrådgivning för idrottare. Genom individuell rådgivning och utbildning till aktiva är syftet att förbättra idrottarens hälsa och prestation, undvika skador och andra nutritionsrelaterade problem.

Läs mer
Vår ambition är att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap till kvinnor hur man kan optimera sin träning och undvika kvinnospecifika hälsorisker och risken för skador. Oavsett syftet med träningen, så är det klokt att träna effektivt så att den tid som läggs ner på träningen ger maximal vinst och minimal skaderisk.

Läs mer

Vi är specialiserade på att hjälpa människor som på grund av sitt ätbeteende och livsstilsmönster har svårt att kontrollera sin vikt, men som inte nödvändigtvis lider av fetma (BMI över 30) eller uppfyller kriterierna för de vanligaste ätproblemen.

Läs mer

Vi hjälper arbetsgivare som är i behov av samarbete med en KBT-terapeut för att snabbt kunna erbjuda medarbetare psykologisk hjälp, om behov skulle uppstå. Detta är en skattefri förmån och är avdragsgill för företag.

Läs mer

Vi kan träning för kvinnor

NordvindPerformance är inriktad på personliga träning och träningsrådgivning för kvinnor.

Besväras du av jobbiga tankar, stress, oro eller ångest?

Vill du få hjälp att må bättre eller söker du bara efter personlig utveckling? Jag hjälper människor som har kört fast i livet, både med små och stora problem. Du behöver inte vara ”sjuk” för att få min hjälp, utan syftet med samtalen kan lika gärna vara personlig utveckling eller mental träning. Jag erbjuder psykoterapi med KBT, ACT och MI-motiverande samtal som grund.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform som vilar på forskning från inlärningspsykologi, kognitiv psykologi och socialpsykologi. Begreppet ”beteende” är centralt inom KBT och har en vidare innebörd än ordet vanligtvis förknippas med. Här handlar det om kroppsliga reaktioner, tolkningar och uppfattningar samt konkreta handlingar.

Läs mer
Alla par hamnar i svackor och kriser. Det är normalt. I parterapi utifrån IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Dock är det inte problemen som ger upphov till lidande, utan hur paret hanterar problemen som orsakar lidande. En del saker behöver vi acceptera medan andra saker bör vi problemlösa. Konsten för par är att lära sig när, vad och hur man accepterar respektive problemlöser.

Läs mer

Nordvind Performance erbjuder kostrådgivning för idrottare. Genom individuell rådgivning och utbildning till idrottare är syftet att förbättra idrottarens hälsa och prestation, undvika skador och andra nutritionsrelaterade problem.

Läs mer
Vår ambition är att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap till kvinnor hur man kan optimera sin träning och undvika kvinnospecifika hälsorisker och risken för skador. Oavsett syftet med träningen, så är det klokt att träna effektivt så att den tid som läggs ner på träningen ger maximal vinst och minimal skaderisk.

Läs mer

Vi är specialiserade på att hjälpa människor som på grund av sitt ätbeteende och livsstilsmönster har svårt att kontrollera sin vikt, men som inte nödvändigtvis lider av fetma (BMI över 30) eller uppfyller kriterierna för de vanligaste ätstörningarna.

Läs mer

Vi hjälper arbetsgivare som är i behov av samarbete med en KBT-terapeut för att snabbt kunna erbjuda medarbetare psykologisk hjälp, om behov skulle uppstå. Detta är en skattefri förmån och är avdragsgill för företag.

Läs mer

Expertisområden

Vi erbjuder tjänster inom KBT-kognitiv beteendeterapi och parterapi. Personlig träning för kvinnor. Personalvård och kostrådgivning för idrottare. Vi vänder oss till privatpersoner & företag.

KBT-Terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform som vilar på forskning.

Parterapi

I parterapi utifrån IBCT så kombinerar man acceptans-och förändringsstrategier.

Kostrådgivning för idrottare

Rådgivning till idrottare för att förbättra idrottarens hälsa och prestation, undvika skador och andra nutritionsrelaterade problem.

Personalvård

Vi hjälper arbetsgivare som är i behov av samarbete med en KBT-terapeut för att snabbt kunna erbjuda medarbetare psykologisk hjälp.

Träning för kvinnor

Hur du som kvinna kan optimera sin träning och undvika kvinnospecifika hälsorisker och risken för skador.

Viktkontroll & Ätproblem

Vi hjälper människor som på grund av sitt ätbeteende och livsstilsmönster har svårt att kontrollera sin vikt

Frågor eller funderingar? Tveka inte på att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation.

KONTAKTA OSS IDAG