Hälsoångest

Hälsoångest är en återkommande överdriven rädsla eller upptagenhet med att ha eller utveckla en allvarlig sjukdom, som till exempel cancer, hjärtfel eller en neurologisk sjukdom. De flesta som har hälsoångest har också en stark rädsla för döden.

I någon mån kan det ofta vara hjälpsamt att vara orolig för sin hälsa. Oron gör att vi söker vård när vi behöver, att vi undersöker symtom och även (i viss mån) undviker sjukdom. Det är bara när oron och rädslan för hälsan blivit så stark och tätt återkommande att den blir ett problem i vardagen eller orsakar ett tydligt lidande som det är relevant att tala om hälsoångest.

Definition: Oförmåga att stå ut med den osäkerhet som livet innebär. Sökande efter trygghet och ”garantier” om hälsa upplevs som ett måste och är svårt att avstå ifrån. 

Kriterier:

  • Du feltolkar kroppsliga symtom med rädsla att drabbas av allvarlig sjukdom.
  • Övertygelsen om att du är sjuk består trots utredningar och lugnande besked
  • Din hälsoångest orsakar tydligt lidande och/eller sämre prestationer i arbete eller socialt.
  • Din hälsoångest skall ha varat under minst sex månader.

Behandling

KBT för behandling av hälsoångest har god effekt. KBT för hälsoångest är ca 10-12 sessioner lång, och sessionerna är i regel ca 30-60 minuter långa. Mellan sessionerna får du praktiska hemuppgifter som huvudsakligen bygger på självregistrering, exponering med responsprevention eller beteendeexperiment. 

Vanligtvis träffas man en gång i veckan för terapi. 

Olatunji BO, Kauffman BY, Meltzer S, et al. Cognitive-behavioral therapy for hypochondriasis/health anxiety: a meta-analysis of treatment outcome and moderators. Behav Res Ther. 2014;58:65-74.

Varukorg
Scroll to Top