KBT-Terapi

Besväras du av jobbiga tankar, stress, oro eller ångest?

Vill du få hjälp att må bättre eller söker du bara efter personlig utveckling? Jag hjälper människor som har kört fast i livet, både med små och stora problem. Du behöver inte vara ”sjuk” för att få min hjälp, utan syftet med samtalen kan lika gärna vara personlig utveckling eller mental träning. Jag erbjuder psykoterapi med KBT, ACT och MI-motiverande samtal som grund.

Vanliga frågor

Klienter som har haft hjälp av Nordvindperformance terapitjänst har haft flera olika problem. Några exempel är:

 • Rädsla för att befinna sig bland människor
 • Rädsla för att föreläsa eller uppträda bland människor
 • Att få en obotlig sjukdom
 • Fobi för spindlar, höjder eller andra teman
 • Oro för att anhöriga skall komma till skada eller bli sjuka
 • Skam för sin kropp och utseende
 • Plötsliga känslor av panik eller kraftig ångest
 • Att inte var tillräckligt för andra
 • Dålig självkänsla
 • Stress på jobbet
 • Påträngande tankar och inre bilder
 • Prestationsångest inför tävlingar eller föreläsningar
 • Obefogad svartsjuka som leder till kontrollbehov mot sin partner
 • Tvång att utföra vissa handlingar som att räkna antal trappsteg, tvätta händerna eller tänka på ett visst sätt
 • Svårt att hantera humöret

KBT är inte en enda sorts terapi, utan ett stort antal metoder som har utar­betats efter anpassning till de behov som en viss individ kan ha. I terapin börjar terapeuten med att göra en beteendeanalys. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad, men utifrån allmänna principer. Analysen syftar dels till att kartlägga de historiska orsakerna till individens problem, dels till att reda ut vad det är som gör att problemen finns kvar – det vill säga vad som vidmakthåller dem.

Trots att kognitiv beteendeterapi omfattar en mängd teorier och metoder finns tydliga gemensamma drag:

 • Strukturerat, målinriktat arbetssätt
 • Mycket aktiv terapeut
 • Terapirelationen med fokus på samarbete mellan terapeut och klient
 • Fokusering på nuet, mer än på det förflutna
 • Vetenskaplig utvärdering av metoderna
 • Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön
 • Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö
 • Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv

Det kognitivt beteendeterapeutiska arbetet utgår inte från några på förhand givna eller oomtvistade teorier utan bygger på forskning och praktisk erfarenhet. KBT är alltså i ständig utveckling.

Jag håller KBT terapi via följande alternativ:

 • Fysiska träffar på plats i Skövde. Traditionell form av psykoterapi
 • Via video-/webcam ( Bra alternativ till fysiska träffar om du bor långt bort eller har svårt att ta dig till Skövde)

*Alternativ 2 sker på distans och brukar kräva att klienten är aktiv och mycket motiverad att göra hemuppgifter och kartläggningsformulär.

“I used to think that the brain was the most wonderful organ in my body. Then I realized who was telling me this.” – Emo Philip

400:-/session

Varje session är 45 min långa.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsform som vilar på forskning från inlärningspsykologi, kognitiv psykologi och socialpsykologi. Begreppet ”beteende” är centralt inom KBT och har en vidare innebörd än ordet vanligtvis förknippas med. Här handlar det om kroppsliga reaktioner, tolkningar och uppfattningar samt konkreta handlingar.

Jag erbjuder psykoterapi med KBT, ACT och MI-motiverande samtal som grund. I kombination med mina kunskaper inom kost, motion, sömn, avslappning och övriga livsstilsfaktorer så kan jag erbjuda mina klienter en unik helhetssyn på sina problem.

Boka ledig tid

Varukorg
Scroll to Top