Om oss

Vi har kompetensen och erfarenheten att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och öka stunder av meningsfullhet i livet genom psykoterapi och hälsorådgivning. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.
Profilbild på Lars Nordelv, KBT- terapeut

Allt för många människor lider helt i onödan av psykisk ohälsa. Min strävan är därför att förenkla och normalisera psykisk sjukdomar och besvär så att fler människor vågar söka hjälp. Själv så har jag besvär med psykiska ohälsa i perioder och för mig är det lika normalt som att min visdomstand med jämna mellanrum ställer till besvär. Båda två är tillstånd som ger värk, smärta och lidande, men det är inte detsamma som att livet behöver bli meningslöst. Genom att bygga upp ett meningsfullt och innehållsrikt liv så blir man mer öppen för att livet gör ont ibland.

Lars Nordelv
KBT-terapeut & Hälsorådgivare

 • Fil. kand Rehabiliteringsvetenskap 180hp
 • Grundläggande psykoterapeututbildning KBT ( Steg 1), 45 hp
 • Grundutbildning ACT ( Myrälf) 
 • Gruppledarutbildning ACT- Att hantera stress och främja hälsa 
 • Idrottspsykologi l, 15 hp
 •  Idrottspsykologi ll, 15 hp
 • Grundutbildning Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)
 • Schematerapi modul A 
 • Schematerapi modul B
 • Utvecklings-och medarbetarsamtal 15 hp
 • Hälsa och livsstil, Avancerad 15hp
 • Barn i familjer med olika missbruk, 15 hp
 • Utvecklingspsykologi – ett interpersonellt perspektiv på människans livslånga utveckling 7,5 hp
 • Handledande samtal 7,5 hp 
 • Ledarskap på individ , grupp och organisationsnivå 7,5 hp
 • Teologi- Buddhism, hinduism, kristendom 43,5 hp 
 • Grundutbildning MI- Motiverande samtal
 • Dipl.Stresspedagog 
 • Orienteringskurs KBT, 50 tim
 • Coachkurs, grupp och individ 36 tim
 • Cert. Personlig tränare
 • • Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer 7,5hp
 • Dipl. Rådgivare idrottsnutrition
 • Anatomi/fysiologi-Rörelseapparaten 
 • Idrottens träningslära, Kost för prestation 7,5hp
 • Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp
 • International strenght training Coach
 • Eleiko StrenghtCoach steg 1
 • Cert. Hälsoprofilbedömmare (HPI)
 • FirstBeat-Testledare

Vår passion

Jag tycker det är roligt med kroppen, hjärnan och samspelet med den yttre miljön. Det är spännande och utvecklande att tillsammans med mina klienter hittar vägar för att uppnå sina personliga mål. I kombination med mina kunskaper inom kost, motion, sömn, avslappning och övriga livsstilsfaktorer så kan jag erbjuda mina klienter en unik helhetssyn på sina problem. Lars Nordelv

Jag har sedan många år tillbaka haft ett stort intresse för kost och motion. Sedan jag fick barn har jag valt att inrikta mig på kvinnors hälsa och träning under och efter graviditeten. Under min egen graviditet hade jag lite kunskap om hur jag skulle träna och hur jag skulle stärka upp kroppen efter förlossningen. Idag har jag utbildat mig inom området och vill ge andra kvinnor möjlighet att ta hand om sin kropp på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. Emma Nordelv

Som kvinna och mamma till två döttrar tror jag på kvinnors rätt att må bra genom hela livet. Mitt bidrag är att på ett lättillgängligt sätt sprida kunskap till kvinnor hur man kan ta hand om sin kropp i livets olika faser med hjälp av bra mat , träning och återhämtning.

Emma Nordelv
Personlig tränare & Kostrådgivare

 • Socionom
 • Cert. Personlig tränare
 • Cert. Kostrådgivare
 • Träning under graviditet och förlossning
 • Lösningsinriktat förhållningssätt
 • Nätverksarbete
 • MI-motivational interviewing
 • BBIC
 • Repulse
 • Regelbunden processhandledning sedan 2008.
Shopping Cart
Scroll to Top