Din hälsa är viktig för oss

Personlig tränare

Jag har sedan många år tillbaka haft ett stort intresse för kost och motion. Sedan jag fick barn har jag valt att inrikta mig på kvinnors hälsa och träning under och efter graviditeten. Under min egen graviditet hade jag lite kunskap om hur jag skulle träna och hur jag skulle stärka upp kroppen efter förlossningen. Idag har jag utbildat mig inom området och vill ge andra kvinnor möjlighet att ta hand om sin kropp på ett tryggt, säkert och effektivt sätt.

Emma Nordelv

 • Socionom

 • Cert. Personlig tränare

 • Cert. Kostrådgivare

 • Träning under graviditet och förlossning

 • Lösningsinriktat förhållningssätt

 • Nätverksarbete

 • MI-motivational interviewing

 • BBIC

 • Repulse

 • Regelbunden processhandledning sedan 2008.

Terapeut & hälsorådgivare

Jag tycker det är roligt med kroppen, hjärnan och samspelet med den yttre miljön. Det är spännande och utvecklande att tillsammans med mina klienter hittar vägar för att uppnå sina personliga mål. I kombination med mina kunskaper inom kost, motion, sömn, avslappning och övriga livsstilsfaktorer så kan jag erbjuda mina klienter en unik helhetssyn på sina problem.

Lars Nordelv

 • Fil. kand Rehabiliteringsvetenskap 180hp

 • Grundläggande psykoterapeututbildning KBT, 45 hp

 • Grundutbildning ACT

 • ACT- gruppledare

 • Idrottspsykologi , 15 hp

 • Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • Grundutbildning MI- Motiverande samtal

 • Dipl.Stresspedagog

 • Orienteringskurs KBT, 50 tim

 • Coachkurs, grupp och individ

 • Hälsa och livsstil, Avancerad 15hp

 • Cert. Personlig tränare

 • Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer 7,5hp

 • Dipl. Rådgivare idrottsnutrition

 • Anatomi/fysiologi-Rörelseapparaten

 • Idrottens träningslära, Kost för prestation 7,5hp

 • Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp

 • International strenght training Coach

 • Eleiko StrenghtCoach steg 1

 • Cert. Hälsoprofilbedömmare (HPI)

 • FirstBeat-Testledare

 • Utvecklings-och medarbetarsamtal 15 hp