Parterapi

Alla par hamnar i svackor ibland.

I parterapi utifrån IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Dock är det inte problemen som ger upphov till lidande, utan hur paret hanterar problemen som orsakar lidande. En del saker behöver vi acceptera medan andra saker bör vi problemlösa. Konsten för par är att lära sig när, vad och hur man accepterar respektive problemlöser.

Vad du får hjälp med

  • Hitta tillbaka till varandra
  • Komma fram till att man vill gå skilda vägar och skiljas utifrån respekt och samförstånd
  • Stärka banden mellan familjens medlemmar
  • Stärka kommunikationen och samspelet mellan varandra i förebyggande syfte. Exempelvis inför större livshändelser som att bli föräldrar för första gången, giftermål

Samtal 1- Parterapin inleds med bedömningssamtal där paret tillsammans beskriver varför man söker parterapi.
Tid: 90min

Samtal 2 & 3 – Enskilt samtal med var och en för sig.
Tid: 2*60min

Samtal 4 – Slutligen paret tillsammans. Terapeuten presenterar en idé för paret om hur de kan bli hjälpta utifrån en beteendeanalys.
Tid: 90min

Fler samtal kan bli aktuella om paret önskar att fortsätta.

En väl etablerad behandlingsform som har en stark vetenskaplig grund. Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier.

400:-/session

Varje session är 45 min långa.

Jag erbjuder psykoterapi med KBT, ACT och MI-motiverande samtal som grund. I kombination med mina kunskaper inom kost, motion, sömn, avslappning och övriga livsstilsfaktorer så kan jag erbjuda mina klienter en unik helhetssyn på sina problem.

Shopping Cart
Scroll to Top