Personalvård

Vi hjälper arbetsgivare som är i behov av samarbete med en KBT-terapeut för att snabbt kunna erbjuda medarbetare stresshantering.

*Detta är en skattefri förmån och är avdragsgill för företag.

Vanliga stressrelaterade psykologiska problem som personal drabbas av är…

  • Sömnproblem

  • Panikångest

  • Ihållande oro för det mesta som berör arbete och privatliv

  • Utmattningsdepression

  • Kriser

Snabb hjälp

Den berörda medarbetaren får snabbt tid (inom 14 dagar) för ett första bedömningssamtal där problematiken kartläggs och bedöms. Om båda parter vill fortsätta kontakten utgör detta grunden för bedömningsdelen som består av ytterligare 2 samtal. Därefter presenterar vi ett behandlingsförslag med behandlingsinnehåll och omfattning som sedan ska godkännas av arbetsgivaren och medarbetaren innan behandlingen påbörjas.

BOKA ETT SAMTAL
BOKA ETT SAMTAL