Personalvård

Stresshantering för personalgrupper och enskilda medarbetare.

Vi hjälper arbetsgivare som är i behov av samarbete med en KBT-terapeut för att snabbt kunna erbjuda medarbetare stresshantering.

*Detta är en skattefri förmån och är avdragsgill för företag.

Vad ni får hjälp med

Den berörda medarbetaren får snabbt tid (inom 14 dagar) för ett första bedömningssamtal där problematiken kartläggs och bedöms. Om båda parter vill fortsätta kontakten utgör detta grunden för bedömningsdelen som består av ytterligare 2 samtal. Därefter presenterar vi ett behandlingsförslag med behandlingsinnehåll och omfattning som sedan ska godkännas av arbetsgivaren och medarbetaren innan behandlingen påbörjas.

Var god kontakta oss för offert.

Jag erbjuder psykoterapi med KBT, ACT och MI-motiverande samtal som grund. I kombination med mina kunskaper inom kost, motion, sömn, avslappning och övriga livsstilsfaktorer så kan jag erbjuda mina klienter en unik helhetssyn på sina problem.

Shopping Cart
Scroll to Top