Social ångest

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? När social ångest blir till ett hinder i vardagen kan det handla om social fobi, ett av de vanligaste ångesttillstånden.

Social ångest är det nya namnet på social fobi. Vi använder båda orden och syftar på samma sak.

Social fobi kännetecknas av en bestående rädsla för att bli granskad och bortgjord i sociala situationer. Vanliga sådana situationer kan vara att äta i andras sällskap, tala inför en grupp eller med en auktoritetsperson.

Den fruktade sociala situationen framkallar så gott som alltid ångest och undviks eller uthärdas under intensiv plåga.

Uppfyller du samtliga följande punkter är det troligt att du lider av social fobi: 

  • En ständig rädsla för att göra bort dig i sociala situationer.
  • Den fruktade situationen framkallar så gott som alltid ångest.
  • Du har insikt om att rädslan är överdriven.
  • Du undviker den fruktade sociala situationen helt eller uthärdar den under stark ångest.
  • Undvikandet eller ångesten stör i betydande grad ett normalt yrkesliv, studier, sociala aktiviteter eller relationer.
  • Problemen ska ha pågått i minst sex månader

Behandling

Behandling av med KBT för social ångest, eller social fobi som det också kallas, är mycket effektiv. Behandling sträcker sig över 12 veckor , 10-15 sessioner. Varje session är 60 min och du träffar din terapeut en gång i veckan.  

Mellan träffarna förväntas du arbeta aktivt med hemuppgifter. 

En KBT-behandling av social fobi består av olika delar. Vilka delar som ingår varierar utifrån dina behov och förutsättningar.

Nedan hittar du exempel på vanliga inslag i en behandling av social ångest:

Psykoedukation

En viktig del av behandlingen av social fobi är att du lär dig att förstå vad som håller din sociala ångest vid liv. Du får lära dig att analysera svåra situationer utifrån ett KBT-perspektiv. Detta kallas för psykoedukation.

Exponering

Exponering innebär att du får utsätta dig för obehagliga situationer på ett nytt sätt. Vid KBT för social fobi är denna process är alltid gradvis, systematisk och kontrollerad. Efter exponeringsövningar berättar många om mindre obehag och att de lärt sig nya saker om sig själva.

Fokusskifte

I din behandling av social ångest lär du dig att flytta uppmärksamheten från dina tankar om dig själv, dina kroppsliga symtom till nuet, till nuet utanför dig själv. Detta leder ofta till minskad ångest och en ökad känsla av kontroll.

Flexibla tankar

Vid social ångest är det vanligt med självkritiska tankar som ofta kan vara destruktiva och stela. Många av tankarna kan ske automatisk utan att vi lägger märke till dem. Under din behandling av social fobi med KBT lär du dig att uppmärksamma tankarna och hitta alternativa, mer flexibla och hjälpsamma tankar . 

Vi avslutar KBT-behandlingen av social fobi med att du tillsammans med din terapeut skapar en vidmakthållandeplan.

Planen förhindrar att du faller tillbaka i gamla mönster.

Avslutande uppföljning

Efter par månader gör vi en telefonuppföljning för att försäkra oss om att dina resultat står sig. Du är självklart välkommen att höra av dig under och efter din behandling med frågor.

 

Varukorg
Scroll to Top